سپیده مذهب
سپیده  مذهب

سپيده مذهب مدرس آواز پاپ و كلاسيك. رزومه: سوابق تحصيلي: فارق اتحصيل مديريت گردشگري مباحث تخصصي: گذراندن دوره هاي سلفژ و تئوري موسيقي نزد استاد محسن خجسته و استاد همدانچي داراي مدرك جامع موسيقي از جهاد دانشگاهي گذراندن دوره هاي آموزشي ساز گيتار زيرنظر استاد تهراني و استاد مازيار قرباني گذراندن دوره هاي تخصصي و‌ مستر كلاس هاي صدا سازي و آواز كلاسيك زير نظر اساتيد: دكتر لاداگئورگيو كافيان هادي قضات Nadin Sierra محمد سلمان و محمد يوسفي گذراندن دوره ي مربي گري آواز زير نظر دكتر لادا گئورگيو كافيان. و گذراندن دوره هاي ديكشن ايتاليايي زير نظر استاد اميربهادر سيدقاسم. سواق اجرايي: سوليست نقش اول در اپراي ،تراژدي كارتاژ(اپراي دايدو و اينيس) در سالن اصلي تئاترشهر به همراه گروه كر صبا و اركستر ايرانمهر به رهبري دكتر لادا كافيان سوليست نقش ماريا در اجراي كنسرتي موزيكال اشك ها و لبخندها در تهران به رهبري استاد هادي قضات اجراي كنسرتي قطعاتي از موزيكال اشك ها و لبخندها به همراه آنسامبل اپراي تهران و اركستر فيلارموونيك دماوند به رهبري استاد مجيد حاتمي در تالار اريكه آريايي در آمل سوليست نقش لاوت در موزيكال سوييني تاد به كارگرداني محمد نيازي در مشهد سوليست نقش آريل در تئاتر طوفان شكسپير به كارگرداني حامد امانپور سوابق اجراهاي گروهي و سولو به‌ همراه انجمن پيانو، گروه كر صبا و آنسامبل سكوئنس مشهد. عضو هيئت داوران مسابقات آواز صداي برتر در پرديس هنر ارديبهشت