فریبا ایران نژاد
فریبا   ایران نژاد

فریبا ایران نژاد مدرس موسیقی کودک متولد 1363. دارای کاردانی موسیقی و کارشناسی عکاسی. نوازندگی کلارینت از سال 1389 و فعالیت های اجرایی و استودیویی از سال 1390. تدریس موسیقی (تئوری و کودک) از سال 1386 در انجمن موسیقی مشهد و موسسه های آموزشی و آموزشگاه ها سوابق آموزشی در انجمن موسیقی مشهد، آموزشگاه اردیبهشت،آموزشگاه پیچک ، آموزشگاه سروش و آموزشگاه خورشید.